header_img

Aanmelding

Aanmelding kan eenvoudig via de telefoon of per mail. Daarna maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek met ouders en kind is kosteloos. Hierin bespreken we de begeleidingsbehoeften en – wensen van u en uw kind. Het gesprek kan gewoon bij u thuis plaatsvinden of bij Remedial Teaching Capelle aan den IJssel als u dit rustiger vindt.

Onderzoek

Na het intakegesprek verzamel ik zoveel mogelijk gegevens van uw kind: recente toetsresultaten, zowel van het Cito als van de methodes. Ook neem ik, met toestemming, contact op met de leerkracht van uw kind. Het is namelijk belangrijk dat de werkwijze die ik hanteer aansluit bij de school en de manier waarop de school zaken aanleert. Zijn er al andere onderzoeken geweest, dan is het fijn als u die overhandigt: intelligentie-onderzoeken, dyslexie-onderzoek, et cetera.

Vaak is het nodig een aanvullend pedagogisch-didactisch onderzoek uit te voeren om te kijken op welke vaardigheden uw kind precies uitvalt en dus RT nodig heeft. Dan kan de hulp op maat worden gegeven. Het onderzoeksverslag hiervan vormt de basis voor een individueel handelingsplan.

Handelingsplan & Evaluatie
Tarieven & Tijden