header_img

Voor wie is Remedial Teaching Capelle aan den IJssel?

Voor leerlingen van de basisschool

Op de basisschool worden kinderen regelmatig getoetst en zijn leerproblemen vaak al bekend. Als er echter meer begeleiding nodig is dan de school kan bieden, dan kan uw kind terecht bij Remedial Teaching Capelle aan den IJssel. De remedial teacher werkt met elk kind afzonderlijk om de problemen in kaart te krijgen en te zoeken naar manieren waarop het leren beter lukt.

Voor middelbare scholieren en studenten

Ook met middelbare scholieren wordt één op één gewerkt. Onder verantwoordelijkheid van de remedial teacher wordt samen met de leerling gezocht naar wat precies het probleem is. En daarna gaan we aan de slag om de moeilijkheden zo goed mogelijk te verhelpen. Deze kunnen vakinhoudelijk zijn, maar het kunnen ook vakoverschrijdende problemen betreffen als het schrijven van (profiel)werkstukken, essays en papers; een vaardigheid die steeds belangrijker wordt. Met mijn jarenlange werkervaring in de journalistiek en communicatie is redactionele coaching een waardevolle investering in een vlot leesbaar eindproduct.

De remedial teacher maakt in overleg met de ouders en het kind een handelingsplan. Daarin worden de doelen, periode van begeleiding, de werkwijze en de kosten vastgelegd.

Wat is is Remedial Teaching?