header_img

Remedial Teaching

Remedial Teaching of RT is het helpen van kinderen met leerproblemen. Dat kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met spelling of begrijpend lezen, met rekenen, met de manier van leren maar ook met het schrijven van een werkstuk of scriptie. Een remedial teacher is iemand met ruime onderwijservaring, die speciaal voor het geven van deze begeleiding is opgeleid.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind achterop is geraakt, bijvoorbeeld door ziekte, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie of ADHD. Je kunt wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor is soms langdurige ondersteuning nodig. Een van de instrumenten, die ik gebruik, is het trainen van werkgeheugen en verwerkingssnelheid (de tijd tussen een opdracht die je krijgt en het geven van een oplossing). Hiervoor ben ik gecertificeerd Jungle Memory Coach. Een Jungle Memory training is eenvoudig in te passen in een RT-sessie van een uur. Raise Your IQ is nieuw in Nederland en traint relationele vaardigheden, waar je je hele leven profijt van hebt. De eerste resultaten zijn spectaculair.

Hoe werkt de remedial teacher?

De remedial teacher zoekt samen met de leerling en ouders uit wat precies de problemen zijn, en helpt de leerling deze aan te pakken. Iedereen krijgt dus individuele begeleiding op maat. Een goed contact hierover met de school van de leerling is wenselijk om te kunnen afspreken wie nu precies waarmee het kind gaat helpen.

Remedial teaching gaat uit van wat een leerling wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

Voor wie is Remedial Teaching?