header_img

Handelingsplan

Een handelingsplan is een kwaliteitsinstrument voor planmatige en doelgerichte Remedial Teaching. U weet als ouders aan welke doelen we gaan werken, met welke ondersteuningsbehoeften we rekening houden en hoe we dit gaan aanpakken, bijvoorbeeld welke materialen we gaan inzetten en wanneer.

Evaluatie

Tijdens de RT-sessies houd ik een logboek bij. Het is namelijk belangrijk tijdig bij te sturen en te reflecteren op het proces. Het streven is na elke vijf sessies een tussenevaluatie te plannen met ouders en eventueel school.

Op basis hiervan beslissen we of de doelen zijn gehaald: de RT is dan afgerond; of moeten worden bijgesteld: de RT wordt dan voortgezet. Elk traject is anders, overleg is altijd mogelijk, ook per mail. Het kan ook zijn dat we eerst een HP rekenen tafels maken en daarna doorgaan met geldrekenen. Het kind is gewend aan mijn werkwijze en boekt zo sneller leerrendement.

Het kan ook zijn dat een RT-traject wordt afgerond en een paar maanden later blijkt dat uw kind toch weer behoefte heeft aan begeleiding op een bepaald gebied.

Werkwijze
Tarieven & Tijden